Blog

03
Oct

Olajšave in pomoč za družine

Olajšave in pomoč za družine

Poznate ukrepe s katerimi država in nekatere nevladne organizacije pomagajo družinam: starševska nadomestila, otroški dodatek, dodatek za veliko družino, subvencioniran vrtec, pravice osnovnošolcev, dijakov in študentov,  pomoč na osnovi drugih zakonov… Predstavljam jih v svojem zadnjem članku, ki je izšel v oktobrski Naši družini. Rada pa bi vas opozorila tudi, da bo 1.1.2012 začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.